info@zarandsport.ir +98 9136133055

  • سیستم یکپارچه مدیریت باشگاه ها و مکان های ورزشی,باشگاه فوتبال شهرداری زرند زرند , باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری زرند زرند , آموزش فوتبال در باشگاه شهرداری زرند , ثبت نام آنلاین در باشگاه ورزشی شهرداری زرند , رزرو آنلاین در آموزشگاه فوتبال در باشگاه شهرداری زرند , آموزش بازی فوتبال در باشگاه شهرداری زرند زرند
  • سیستم یکپارچه مدیریت باشگاه ها و مکان های ورزشی,باشگاه فوتبال شهرداری زرند زرند , باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری زرند زرند , آموزش فوتبال در باشگاه شهرداری زرند , ثبت نام آنلاین در باشگاه ورزشی شهرداری زرند , رزرو آنلاین در آموزشگاه فوتبال در باشگاه شهرداری زرند , آموزش بازی فوتبال در باشگاه شهرداری زرند زرند
  • سیستم یکپارچه مدیریت باشگاه ها و مکان های ورزشی,باشگاه فوتبال شهرداری زرند زرند , باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری زرند زرند , آموزش فوتبال در باشگاه شهرداری زرند , ثبت نام آنلاین در باشگاه ورزشی شهرداری زرند , رزرو آنلاین در آموزشگاه فوتبال در باشگاه شهرداری زرند , آموزش بازی فوتبال در باشگاه شهرداری زرند زرند
  • سیستم یکپارچه مدیریت باشگاه ها و مکان های ورزشی,باشگاه فوتبال شهرداری زرند زرند , باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری زرند زرند , آموزش فوتبال در باشگاه شهرداری زرند , ثبت نام آنلاین در باشگاه ورزشی شهرداری زرند , رزرو آنلاین در آموزشگاه فوتبال در باشگاه شهرداری زرند , آموزش بازی فوتبال در باشگاه شهرداری زرند زرند
  • سیستم یکپارچه مدیریت باشگاه ها و مکان های ورزشی,باشگاه فوتبال شهرداری زرند زرند , باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری زرند زرند , آموزش فوتبال در باشگاه شهرداری زرند , ثبت نام آنلاین در باشگاه ورزشی شهرداری زرند , رزرو آنلاین در آموزشگاه فوتبال در باشگاه شهرداری زرند , آموزش بازی فوتبال در باشگاه شهرداری زرند زرند
:مجوزهای باشگاه

دوره ها و کلاس های باشگاه دوره هایی که معتبر بوده و امکان ثبت نام آنلاین وجود دارد

درباره باشگاه شهرداری زرند

توضیحات کوتاه در مورد باشگاه شهرداری زرند

توضیحات کامل و خدماتی که در باشگاه شهرداری زرند ارائه خواهد شد

لیست اعضاء باشگاه شهرداری زرند لیست به همراه سایر جزئیات اعضاء

به سمت مدیر باشگاه ، تاریخ عضویت 1398/05/05- 10:24:51

ثبت نظر

پست الکترونیک شماره تماس : 09333029411-09137456778
آدرس : کرمان زرند خیابان مدرس کوچه 11